22 d'agost de 2017

Calendari de temes Social 2017-2018

Llevat de modificacions, de les quals s’avisarà oportunament, el calendari de temes previst per a la temporada és el següent:

13 d’octubre, tema lliure

10 de novembre, Cases rurals (de poble petit)

15 de desembre, lliure

12 de gener, muntanyes amb verdor (han de contenir bosc)

9 de febrer, paisatge des d’una finestra (la finestra ha d’estar inclosa en la fotografia)

9 de març, abans de l’hora blava, el darrer raig de sol pinta el paisatge

13 d’abril, façanes

11 de maig, soques d’arbres

8 de juny, contrallum