18 de juliol de 2018

El Flash de Festa Major continua a bon ritme

Un cop finalitzat el termini de presentació de fotografies pel Concurs Flash de Festa Major, s’han registrat i classificat degudament, donant un resultat de 261 fotografies, de les quals 166 corresponen a tema lliure i la resta, 95, al tema local, que recordem era enguany “Gelida en blanc i negre”. El recompte adverteix d’una disminució respecte l’any passat, però sembla confirmar una reducció del percentatge de minva.

Ara serà el torn d’etiquetar les fotos i passar-les pel sedàs del comitè de selecció, per tal de comprovar si alguna fotografia presentada no es correspon amb les bases del concurs.