Calendari de temes

9 d’octubre: lliure

13 de novembre: estris de cuina (1)

11 de desembre: panoràmica de Gelida

8 de gener: lliure

12 de febrer: tardor

11 de març: retrat (exclusivament humà)

8 d’abril: lliure

13 de maig: amor

10 de juny: dissenys de la natura (2)

nota.-
(1) es tracta de cercar una estètica compositiva, un punt de vista diferent

(2) la natura presenta formes geomètriques en molts diversos aspectes. No es tracta de doanr pistes, però penseu en teles d’aranya, closques de cargol, etc. Remeneu les biblioteques!

En general i per a tots els temes: es prega siguem rigorosos amb la fotografia a presentar de cada tema i respectar-lo fidelment