Calendari i temes. Social 2018-2019

Llevat de modificacions, de les quals s’avisarà oportunament, el calendari de temes previst per a la temporada és el següent:

DATA TEMA
19 d’octubre lliure
9 de novembre Espirals
7 de desembre Foto desenfocada (tota la foto)
11 de gener El món del tren
8 de febrer Lliure, en blanc i negre o virat
8 de març Fotografia nocturna
12 d’abril Clau alta
10 de maig Salt d’aigua (efecte seda)
7 de maig Lliure

 

Notes.-
1) totes les fotos poden ser en color o blanc i negre, llevat de les del 8 de febrer que OBLIGATÒRIAMENT han de ser en b/n o virat

2) Atesa la possible dificultat en la producció i post-producció d’alguns temes, ja des del mes de setembre hem adquirit el compromís de dur a terme quants tallers faci falta per tal que tothom tinguem les mateixes oportunitats. Tan sols heu de dir (a qualsevol membre de la Junta) sobre quin tema o temes voleu el taller i l’organitzarem el més aviat possible abans de la data assenyalada. Es tracta que, amb la participació de tothom, puguem créixer com a fotògrafs i resoldre nous reptes fotogràfics