Cinquè Social 2014-2015

En aquesta cinquena edició, de tema lliure, es presenten 34 fotografies de 18 socis i comptem com a jurats amb Ricard i Miquel, de l’Associació Fotogràfica d’Esparreguera, que atorguen les següents puntuacions:

10 punts, a Carles Prats
9,5 a Rita Gómez, Santi Soteras i Joan Llopart9 a Laura Pérez, Eduard Aragonés i Sònia Hernández
8,5 a Encarna Cao i Montse Llopart
8 a Josep M. Comajuncosas i David Fernández
7,5 a Toni Torné i Climent Clerch
6,5 a Esperança Giró i Francesc Alasà
6 a Joan Clanchet i Ramon Cuadros
5 a Joana Colomé

Destaquen de la foto guanyadora el detall, l’enfocament, el color i la claredat. De la foto de la Rita comenten un cert pixelat en les zones d’ombres, però destaca sobretot la força de les diagonals i l’alt detall de la foto.

De la de Santi Soteras destaquen que està “ben positivada” i el contrapicat extrem. Del bodegó de Joan Llopart que és neta, tot i que genera alguns dubtes en la composició. La de la Laura els mereix per la netedat, el detall i la varietat en el color. La de la plaça Reial, d’Eduard Aragonés, valoren el tractament de blanc i negre, i el detall que es veu en els tendals que, tot i ser blancs, no surten cremats. El detall del parc de l’Espanya Industrial, de la Sònia, el valoren pel seu bon positivat, tot i que el músic està afegit a l’escena. De les dunes del desert, d’Encarna Cao, diuen que tot i estar bé, “els hi falta quelcom” per arrodonir l’escena.

I aixi van desgranant la resta de fotos, que ja els mereix poca puntuació, les unes per manca d’enfocament (Joan Llopart, Toni, Climent) o que no els diu res (Francesc Alasà, Joan Clanchet, Joana Colomé)