Cinquè Social 2015-2016

Divendres dia 12 de febrer ha estat el tema “tardor” l’objectiu de les nostres càmeres, i sobre el qual s’han presentat un total de 29 fotos. Els jurats han estat els vells amics Miquel Estrada i Lluís Calle, que després del debat intern han decidit atorgar la máxima puntuació al bodegó de Carles Prats. La resta de puntuacions ha estat la següent:

9,5 punts per a Sònia Hernández i Laura Pérez
9 per a Josep M. Comajuncosas, Rita Gómez, Climent Clerch i Francesc Alasà
8,5 per a Joan Llopart
8 per a Toni Torné
7,5 per a Joan Clanchet, David Fernández i Ramon Cuadros
7 per a Esperança Giró
6,5 per a Joana Colomé
6 per a Encarna Cao, i
5,5 per a Montse Llopart

Quant als comentaris, els jurats coincideixen en la magnífica execució del bodegó, amb un bon control de les llums i les ombres, així com l’enfoc.
De la segona destaquen les llums, els colors i la composició, igual que la tercera. De la quarta comenten sobretot l’enfoc de la fulla i la línea diagonal del terra que t’encamina cap a ella.
De la cinquena lamenten la taca blanca de núvol que distreu la mirada del sol. Del bodegó de la sisena foto comentem que tot i estar molt ben enfocada li falta aire per la part superior, i una certa dominant blava.
Després comenten la setena, a la qual li sobra la part gris superior que distreu la mirada. Del paisatge de la vuitena lamenten que no troben l’enfoc enlloc (tot i que a primer cop d’ull aquesta foto havia ocupat els primers llocs).

Quant a la resta, per exemple, de la desena destaquen que sobra l’arbre, que es menja tota la foto. i de la resta en general que van minvant en qualitat i en execució técnica.