Calendari

1. Tema Lliure. 18 d’octubre

2. Tema “Fotos a ran de terra”. 8 de novembre

3. Tema Lliure. 20 de desembre

4. Tema “El pas del temps (decadència de les coses)”. 10 de gener

5. Tema Lliure. 7 de febrer

6. Tema “finestres, balcons”. 7 de març

7. Tema Lliure. 11 d’abril

8. Tema “claus de pany”. 9 de maig

9. Tema Lliure. 13 de juny