4t Ral·li fotogràfic “Gelida en fotos”

Participació: Gratuïta, oberta a tothom qui ho desitgi

Modalitat: Únicament digital, en format JPG. Càmera digital i mòbil (Instagram*)

Data: Diumenge, 8 d’abril de 2018

Temes: Tres, que es donaran a conèixer en el moment de la inscripció (Infantil i Instagram, un sol tema)

Categories: Adults i Infantil (nascuts des del 2004)

Inscripcions: Casal de la Gent Gran. Carrer Major, 10

Horaris: de 9,00 a 10,00 —> inscripcions
13,00 a 13,30 —–> descàrrega de targetes al mateix lloc de la inscripció

Jurat: Estarà format per tres membres de la Federació Catalana de Fotografia

Veredicte: Públic, el dissabte 21 d’abril, a les 11,00 h, al Centre Cívic l’Escorxador. Plaça de l’Escorxador, s/n. El Jurat dictaminarà sobre totes les modalitats (adults, infantil i Instagram)

Premis:
Adults: 100€ per a cadascun dels temes proposats i premi gentilesa de Fotografia Adolfo per a un autor local
Infantil: càmera digital compacta

Lliurament de premis: dia 5 de maig, a les 12 h, a la Biblioteca de Gelida, on s’exposaran les fotografies guanyadores

Notes.-
* per optar a concurs, cal que les fotografies duguin els hashtags “ralligelida2018” i “gelidahasdepujarhi”

Ral·li reconegut per la FCF amb el número 2018/31. Puntua per als títols d’AFCF, EFCF i MFCF

En cas de pluja, no s’anul·la

Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització

La participació en el Ral·li implica l’acceptació d’aquestes bases

Les vostres dades seran recollides en un fitxer, segons aplicació de la Llei 15/1999 de 13 desembre, sobre Dades de Protecció Personal

139 Registres trobats