Novè Social 2014-2015

Divendres, 13 de juny.-

Té lloc el darrer social de la temporada, amb el tema “muntanyes rocoses”. El jurat és en aquesta ocasió Antoni Mañosas, de sant Feliu de Llobregat. Es presenten 31 fotografies. El veredicte queda com segueix:

10 punts, a Rita Gómez i Toni Torné
9,5 punts a Encarna Cao, Climent Clerch i Joan Llopart
9 punts a Josep M. Comajuncosas, Esperança Giró, Laura Pérez i Joana Colomé
8,5 punts a Carles Prats
8 punts a Francesc Alasà, Eduard Aragonés , Sònia Hernández i Ramon Cuadros
7,5 punts a Montse Llopart i Joan Clanchet
7 punts a David Fernández

La valoració que fa el jurat és que, en general, totes les fotografies presentades tenen un nivell de qualitat similar, tractant-se d’un tema “de postaleta”. Cap d’elles ha anat a buscar aquell detall creatiu que fa diferent una foto. Tanmateix, havent de valorar-les, ho fa amb les dues primeres per ser les millors segons el seu criteri.
De les fotos de l’àmbit de Montserrat diu que de fet no són rocoses, sinó sedimentàries. D’altres, amb algun detall tècnic que empobreix la valoració, com les desenfocades de Sònia o Francesc. De la de David diu, per exemple, que prima més l’element humà que la muntanya en sí, i d’algunes altres (Ramon) que són planes, sense volum.