Primer social 2015-2016

El divendres dia 9 d’octubre ha estat el de l’inici dels socials d’aquesta temporada, i ho ha fet amb una afluència mai vista fins ara, doncs s’han presentat un total de 39 fotografies de 20 autors. El Jurat ha estat en Carles, de Sant Feliu de Llobregat. Un cop vistes i analitzades les fotos, el primer deu de la temporada se l’enduen ex-aequo la Sònia Hernández i el Toni Torné. La puntuació la trobareu a la pàgina corresponent del menú.

Quant a la valoració del jurat, destaca la guanyadora per la senzillesa de la imatge i al mateix temps l’impacte visual del missatge, a banda del molt bon tractament general de la foto.
De la segona, destaca també l’impacte del color de l’edifici amb la presència de la lluna.
De la tercera, el bon treball final de la foto.
De la quarta el resultat extret d’una idea senzilla però alhora ben treballada.
Del bodegó, el bon treball.
La bona elecció d’una part del cotxe en el cas de la sisena
Bona llum i tractament en la setena, així com el resultat final de la panoràmica en la vuitena.
Manca de contrast en el cas de la novena
Una part de llum cremada en el monestir
De la resta no en fa un especial comentari, llevat de la evident manca d’enfocament.
De la darrera destaca la manca d’enfocament i sobretot l’elecció del suport.