Quart Social 2014-2015

Divendres dia 9 ha tingut lloc el quart social de la temporada, i primer del 2015. El tema d’aquesta ocasió és “ROMÀNIC”, i la puntuació, de la qual també podeu comprovar-ne el seguiment, ha quedat així:

10 punts per a Rita Gómez
9 per a Toni Torné
8,5 per a Joan Llopart, Santi Soteras i Eduard Aragonés
8 per a Josep M. Comajuncosas i Sònia Herández
7,5 per a Laura Pérez
7 per a Encarna Cao i Marc Segura
6,5 per a Carles Prats, Montse Llopart, Joan Clanchet i Ramon Cuadros
6 per a Francesc Alasà i Climent Clerch
5,5 per a Esperança Giró
5 per a Joana Colomé

En total s’han presentat 35 fotografies i quant a la valoració dels jurats, aquests indiquen en primer lloc que tan sols han valorat la qualitat tècnica de les fotografies i no si s’ajustaven, o no, al tema escollit, doncs “no som arquitectes” (de fet, es pot comprovar que en alguna fotografia el tema reflectit no és romànic). Això contradiu una mica l’acord a què s’ha arribat en algunes assemblees en el sentit que siguin els jurats els que determinin si alguna fotografia s’ajusta o no al tema.

Sigui com sigui, aquesta es la valoració del Jurat:
quant a la guanyadora, destaquen que és agosarada, intimista, que resol perfectament la dificultat tècnica i que ens mostra l’esperit de solitud i misticisme propis de l’època històrica fotografiada
De la segona, un claustre amb figura humana, destaquen el pes important d’aquesta però “que flota” (de fet, fan notar que està afegida a la fotografia), tanmateix s’integra bé en l’escena.
De les tres puntuades amb 8,5 punts comenten que tot i ser bones fotos i que estan ben resoltes, no tenen la força ni l’impacte de les primeres.
De la foto de Josep M. Comajuncosas destaquen el jocs dels arcs amb el complement que dóna al conjunt la presència de la finestra, i de la de la Sònia valoren la composició “i l’evocació que causa en un dels jurats”.
De la foto de la Laura Pérez destaquen que està molt ben compensada, tot i la dificultat que suposa un lloc tancat que “frapa” al primer moment
De la foto del pont de l’Encarna comenten que potser hauria d’haver-la treballat donant una mica més de llum a les pedres dels arcs, igual que la foto del Marc, que, tot i estar ben resolta, els cables que passen pel davant els hauria pogut/hagut de retallar.

A partir d’aquí, la resta de fotos ja no els mereix més consideració, ja són “normals”: la del Joan Clanchet l’arbre que tapa l’església “no toca”, la del Francesc quedaria millor en pla frontal, la de l’Esperança (si el tema és l’edifici, per què el talla?) o la de la Joana, en la que l’edifici passa totalment desapercebut per la vegetació.