Quart Social 2015-2016

La primera convocatòria del social del nou any té lloc el 8 de gener, i fa de jurat n’Emili Sancha, de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya. La classificació d’aquesta jornada resta com segueix:

10 punts per a Rita Gómez
9,5 per a Joan Clanchet i Sònia Hernández
8,5 per a Laura Pérez, Josep M. Comajuncosas i Joan Llopart
8 per a Encarna Cao
7 per a Climent Clerch, Esperança Giró i Joana Colomé
6,5 per a Carles Prats, Sandra Martín (que participa per primer cop), Ramon Cuadros, Francesc Alasà i Montse Llopart
i 5,5 per a Toni Torné.

S’han presentat un total de 28 fotos de 15 socis i la convidada Sandra Martín.

Les fotografíes millor puntuades

Quant als comentaris, el jurat opina que la foto de la Rita és la mereixedora justa dels 10 punts per la simplicitat de la imatge, amb la informació adequada i seguint les guies de la proporció àurea, col·locant el personatge en un punt d’atenció. Tanmateix, troba el defecte de que les ombres i negres están una mica empastats. De la segona creu que l’ha captivat, tot i que recomanaria retallar la foto per tal d’eliminar uns elements com la barra de fusta que enterboleixen el missatge.

De la tercera en destaca la historia o històries que hi ha al darrera, es veu el patiment. Tanmateix, la troba una mica agrisada, faltada de contrast.

Dela quarta, la foto de natura, és un tema que li agrada personalment. Li interessa el color, el joc dels ocres i grocs, tot i que potser la retallaria per donar més joc a l’eruga.

De la foto de les barques en destaca el color (tot i que sobressaturat) i que a risc de perdre profunditat, eliminaria la zona de barques en ombra.

Del bodegó d’alls en destaca l’assimetria (al contrari que l’altre bodegó -de carxofes-)

De la foto de reportatge de l’Encarna, en destaca que l’element principal estigui descentrat, tot i que detecta que s’ha volgut enfocar “a cop de Photoshop” i que en aquests casos acostuma a resultar millor desenfocar la part que no interessa i enfocar una mica, mai en excés, allò que es vol enfocar.

De la foto d’estudi de copa-ampolla destaca també la simplicitat, la copa està ben resolta quant a llums, però que el fum dintre del vidre està sotmès a la difracció i no hauria d’estar tan enfocat.

La foto d’arquitectura li agrada, fa patxoca i sobretot la textura metàl·lica del formigó, que troba ben resolta.

El maniquí i la foto d’aparador, en general la troba caòtica, amb massa informació que el porta a mirar arreu, sense un missatge clar.

De la foto de Francesc Alasà la troba anecdótica

I de la darrera, creu que està faltada d’enfoc, sobressaturada i que dóna massa importància a la textura de la paret