Qui som

Organització

Flash Gelida està organitzada jurídicament com entitat cultural sense ànim de lucre. Celebrem una Assemblea General de forma anual i renovem Junta Directiva en períodes de quatre anys.

Actualment, la Junta Directiva, nomenada en Assemblea General el 24 de gener de 2014, la formen:

President: Francesc de Paula Alasà Puig
Sots-presidenta: Sònia Hernández Jurado
Tresorera: Laura Pérez Riba
Secretària: Encarna Cao Pérez

Vocals:
Climent Clerch Valls

No hi ha membres per mostrar