Infantil

El Jurat considera que la foto guanyadora d’aquesta categoria és:

202

Sílvia Valls Losada

de la qual és l’autora: Sílvia Valls Losada, de Gelida

 

I les fotografies presentades han estat les següents: