Seté Social 2013-2014

Aquest setè Social és de tema lliure. El Jurat està format per Vicky Planas i Andreu Nogueró, de Sitges, que atorguen 10 punts a dues fotos de Climent Clerch i Santi Soteras.
La puntuació queda així:
10 punts, per Climent Clerch i Santi Soteras
9 punts, a Sònia Hernández i Josep M. Comajuncosas
8 punts, a Joan Clanchet, Ramon Cuadros, Joan Llopart, Laura Pérez i Toni Torné
7,5 punts per a Rita Gómez i Encarna Cao
6 punts a Francesc de P. Alasà
5,5 punts a Ivan Clerch
5 punts per a Montse Llopart i Eduard Aragonés
4,5 punts per a Joana Colomé

De les guanyadores en destaquen l’execució (la finesa i l’enfoc). Sobre la segona, de la Sònia, comenten que “s’ha menjat” una part de l’església de Sitges, i resulta que ells són d’aquesta població.
Enlloc de comentar per ordre les fotos, sí que fan un seguit de reflexions sobre la tècnica i la composició d’algunes d’elles. Per exemple, la de la Joana es pregunten perquè ha retallat la bicicleta de l’estàtua, doncs n’és el motiu principal. De la de Joan Clanchet diuen que la part de sota de la taula sobra, doncs no aporta cap informació. La de Ramon Cuadros la troben encertada, però hagués pogut eliminar el tros de pal que hi ha a la part inferior, que distorsiona la resta de línies, tot i que troben que és una bona foto.
Sobre la barca i el norai de Toni Torné, comenten que havent-hi passat una estona buscant les línies de les cordes i la borda, és llàstima no haver tret el paper al costat del nus.
De l’estàtua de Laura Pérez en destaquen la pena d’haver deixat fora de quadre la punta de l’ala. De la de Rita Gómez comenten que apareixen unes ratlles per damunt del vaixell que enlletgeixen la foto en general. De la flor d’Encarna Cao comenten que la floreta principal està cremada i els negres restants empastats, cosa que s’hagués pogut salvar a l’hora de fer la fotografia, així com la línia de l’andana del tren de Francesc Alasà i el dubte que els ha generat l’espardenya de Montse Llopart. El gat d’Eduard Aragonés té els blancs cremats i el missatge es dissolt entre el rasclet i el propi gat.